ÇALIŞMAK VE BAŞARMAK

baskan_adaylar%40’a yakın oy oranıyla ülkeyi YÖNETMEK üzere halktan yetki alan CTP, dışa bağımlılığı ortadan kaldırma temel hedefini siyasetinin merkezine koymuş bir partidir. CTP’yi UBP’nin alternatifi yapan temel özelliği de budur. Halk CTP’den ülkeyi YÖNETİRKEN dışa bağımlılığı da ortadan kaldıracak bir kararlılıkla hareket etmesini bekleyerek CTP’ye oy vermiş ve CTP’yi sandıktan birinci parti olarak çıkarmıştır.

Geçtiğimiz Kasım ayında Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülerek Meclis Genel Kurulu’na sevk edilen 2014 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, CTP’nin bu temel politikası ışığında değerlendirilmiş ve uzun vadede dışa bağımlılığı ortadan kaldırmaya hizmet edecek bir anlayışla hazırlanmıştır.

3,776 milyar TL olarak öngörülen 2014 kamu bütçemizin 357 milyon TL açık vereceği hesaplanmaktadır. Mahalli gelirlerimizin cari harcamalarımızı dahi karşılayamadığı biliniyorken ve toplam bütçe gelirlerinin %26,9’unun TC ile imzalanan protokole bağlı olarak elde edildiği gerçeği de ortada iken mevcut koşullarımız / gerçekliklerimiz ışığında Kıbrıs Türk halkı olarak 2014 yılı için önceliğimizin “dışa bağımlılığı artırmamak” olması gerektiği açıktır. Bunun yöntemi ise bütçe açığını kapatmak için kullanılacak kaynağın iç kaynakların artırılması yöntemiyle elde edilmesinden geçmektedir. Bu bağlamda, kayıt dışı ekonomi, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisi performanslarının artırılması 2014 yılı için en önemli başarı kriterimizdir. Bir başka başarı kriterimiz ise TC ile imzalanan protokol sayesinde gelirler hanemize yazılan reel sektöre ayrılmış olan 140 milyon TL’nin en etkin ve verimli şekilde kullanılabilmesi olacaktır. Bu sayede ekonomik büyümenin istikrara kavuşturulması ve yine dışa bağımlılığı azaltma temel hedefi doğrultusunda belli bir mesafenin kat edilmesi mümkün olabilecektir. Bir diğer başarı ölçütü ise en genelde kaynaklarımızın bütçe disiplini çerçevesinde ve israfı ortadan kaldırma yaklaşımı ile kullanılabilmesidir. Bu bilinçle gerek Maliye Bakanımız Sayın Zeren Mungan, gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Aziz Gürpınar son günlerde partimizin dışa bağımlılığı azaltma ve kendi ayaklarımız üzerinde durabilme temel hedefi ile doğrudan örtüşen çok önemli projeleri gündeme getirmiştir. Tüm bu projelerin en kısa zamanda değerlendirilmesi ve katılımcı bir anlayışla yürürlüğe sokulması Kıbrıs Türk halkı açısından HAYATİDİR.

CTP, 2014 için öngörülen çalışmalarla yetinmeyecek, daha uzun vadede kamu maliyesini sürekli zora sokan kara deliklerin kapatılacağı, kamu borçlarının (bilhassa iç borçların) raptı zapt altına alınacağı, bütçe açığımızın olmayacağı, mahalli gelirlerimizle cari harcamalarımızı karşılayabileceğimiz, gerek Türkiye gerekse tüm diğer finansman sağlayıcı ülke veya kuruluşlarla ilişkilerimizde dayatmaların değil Kıbrıs Türk halkının belirlediği hedefler doğrultusunda sosyal ve ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyulacak projelerin desteklenmesi mahiyetinde kaynak temininin sağlanabileceği koşulların geçerli olacağı günler için çalışmaya devam edecektir.

CTP, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda hiçbir belgenin veya anlaşmanın Tanrı Kelamı olarak kabul edilemeyeceği, öngörülen hedefler doğrultusunda içeriğinin geliştirilebileceği düşüncesiyle Türkiye ile imzalanan protokolü, bütçemizin  %26,9’unu bu protokol sayesinde sağlayabildiğimiz gerçeğini de göz ardı etmeden, hassasiyetle ele almaktadır. Ülkeyi YÖNETEN bir partinin protokolü iptal etme gibi bir lüksünün olamayacağı gibi revizyon olgusunun da Türkiye ile istişare edilerek hayata geçirilebileceğinin bilincindeyiz. Halen devam etmekte olan revizyon çalışmaları konusunda en kötü senaryo olarak tanımlayabileceğimiz “Türkiye’nin revizyonu reddetmesi” durumunda ise bir yandan hükümetin mevcut protokolü uygulama çalışmaları devam ederken diğer yandan CTP’nin de bir sonraki protokolün içeriğini belirleme görevine yoğunlaşmak ya da ülkeyi yönetme iddiasından vazgeçmek ve hükümetten istifa etmek gibi çeşitli alternatifleri olabileceği gibi Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs sorununun çözümü öncesinde veya sonrasında, 2014 ve sonrası için yukarıda açıklanan öngörüler doğrultusunda ÇALIŞMAK ve BAŞARMAK dışında herhangi bir alternatifinin olmadığını bilebilmek gerekmektedir. Kıbrıs Türk halkı var olduğu müddetçe hiçbir iç veya dış etkenin halkımızı bu yoldan geri döndürememesi gerektiğinin, toplumsal varoluşumuzun buna bağlı olduğunun da altını çizmek yerinde olacaktır.

Bir CTP Milletvekili olarak bu düşüncelerimi paylaşırken aynı zamanda uzun yıllar boyunca CTP’nin nasıl yönetildiğini yakından gözlemlemiş ve izlemiş bir CTP’li olarak da soğuk savaş döneminde dahi prensip olarak partimizin görevlendirdiği hiç kimseye karşı parti yönetimlerinin dışlayıcı ve ötekileştirici bir yaklaşım sergilemediğini, partinin tarihsel süreç içerisinde organları tarafından belirlenen hedeflerinden uzaklaşanların ise genellikle partiyi suçlayıcı bir dil ve üslupla kendi kendilerini partiden uzaklaştırdıklarını iddia etmem mümkündür. Özellikle şahsi konumum dikkate alındığında bu konudaki görüşlerimi genel bir çerçevede ifade etmeyi ve manipülasyona çok açık olan bu gibi konularda CTP’ye zarar verebilecek tartışmalardan uzak durmayı tercih ettiğimi de belirtmek durumundayım.

Üretim ilişkilerinin farklılaştığı, kurumsal yapıların bilgi toplumu değerleri ışığında yeniden şekillenmekte olduğu bir dönemde, özgür ve özgün bireylerin eşit katılımı ve katkılarıyla henüz daha yaşanmadan geleceği değiştirip partimizin temel ilkeleri olan eşitliğe, demokrasiye ve barışa doğru yol alabileceğimiz toplumsal koşulları oluşturmak tüm CTP’lilerin en temel görevidir. 8 Aralık Kurultayı’nın, bu süreci yönetebilecek en doğru kadroların şekillenmesine ve tüm CTP’lilerin KUCAKLAŞMASINA vesile olacağına inancım tamdır. Genel Başkan ve Parti Meclisi üyeliği adaylarımıza kurultayımızda başarılar dilerim…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s