CTP’nin Ekonomiye Bakışı

8 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen 24. Kurultayımızda ekonomi ve kamu maliyesine ilişkin bakışımızı net olarak ortaya koyan bir karar üretilmiştir.

25. Kurultayımıza kadar yaşanacak 2 yıllık sürede Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu’nun ekonomik ve mali konularda alacağı her karar, parti sözcülerimizin yapacağı her açıklama ve sergileyeceği yaklaşımların çerçevesi en yüksek organ olan kurultayımızın aldığı bu kararla belirlenmiştir.

24. Kurultay Kararı – 1

Dışa Bağımlılığı Azaltma Mücadelesi

CTP, Kıbrıs Türk Halkı’nın dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak, kaynaklarımızın geniş halk kitlelerinin çıkarları doğrultusunda etkin kullanımını sağlamak ve solun en temel ilkeleri kabul edilen eşitliği, özgürlüğü ve kolektif üretimi yaygınlaştırmak amacıyla ekonomi politikalarına yön verir.

Eğitim, sağlık ve barınma gibi temel hakların desteklenmesi, istihdam olanaklarının artırılması, dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal alanlarda eşitliğinin sağlanması, nitelikli ekonomik büyümeye bağlı olarak üretim artırılırken çalışan kesimlerin özlük haklarının geliştirilmesi ve çevrenin korunması, kamu kaynaklarının farklı toplum kesimleri arasında adil dağılımı, partimizin vazgeçilemez hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için çaba sarf ederken sosyal-ekonomik aklın işaret ettiği doğrultuda sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının oluşturulmasını, istikrarlı ekonomik büyümenin sağlanmasını, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve vergi sisteminin geliştirilmesi yoluyla kamu kaynaklarının sosyal adalet temelinde artırılmasını, kamu harcamalarının mali disiplin çerçevesinde etkinlik ve verimlilik esaslarına bağlı kalınarak gerçekleştirilmesini önemsemekteyiz.

Partimiz, gerek sosyal gerekse mali ve ekonomik yönlerden sağlıklı işleyen bir toplum yapısı için kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını gözetmektedir. Mevcut siyasi ve ekonomik koşullarda daha fazla kamu kaynağının illa ki daha yüksek kalite anlamına gelmeyebileceğinin bilinciyle kamusal hizmetlerde verimliliği artırma yönünde somut adımlar atılması gerektiğini düşünmekteyiz.
İnanıyoruz ki Kıbrıs Türk Halkı, yatırım ortamının iyileştirilmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve katma değeri yüksek ihracat odaklı mal ve hizmet üretiminin geliştirilmesi, genç ve kadın girişimcilerin desteklenmesi, enerjide maliyetlerin düşürülerek arz güvenliğinin sağlanması ve benzeri politikalarla ekonomik büyümeyi sağlarken, tüm bunlara bağlı olarak dışa bağımlılığın azalmasıyla birlikte sosyal, kültürel ve siyasi konularda özgüvenli, kendi kararlarını üreten bir toplum olma irademizin daha güçlü bir zeminde yaşam bulması mümkündür.

Uzun yıllar boyunca sürdürülebilirlik, etkinlik, verimlilik ve yeni yatırım ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaksızın yönetilerek dışa bağımlılığa sebep olan elektrik ve telekomünikasyon gibi alanlarımızın, hava ve deniz limanları gibi reel sektörle doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunan tüm kamu kurumlarımız ve finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarımızın gelişerek varlığını sürdürmesi, bizim uygulayacağımız bilinçli politikalara bağlıdır. CTP, tüm bu alanlarda geçmişten bugüne yaşanmakta olan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için siyasetsizleştirme amacıyla özerk yapılar oluşturulmasını gözetirken diğer yandan kamumuzun ilgili alanlarda politika, vizyon ve strateji oluşturma kapasitesinin artırılmasını, düzenleme ve denetleme gibi faaliyetlerin eksiksiz yürütülmesini gözetmektedir.

24. Kurultayımız, bu yaklaşımlarla, kendi belirlediğimiz hedefler ışığında sosyal ve ekonomik gelişimimiz için çalışmalarımızı kararlılıkla ileriye taşıma, gerek Türkiye gerekse AB ile kurulan ilişkilerde dayatmaların değil sağlıklı ilişkiler çerçevesinde Kıbrıs Türk Halkı’nın belirleyeceği alanlarda teknik ve finansman desteği ihtiyacımızın karşılanmasını sağlama kararını alır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s