Meclis Konuşması: BRTK 2017 Bütçesi

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Yıllar itibarıyla devlet bütçe dengesi incelendiğinde; bütçenin finansmanı için gerekli olan iç ve dış kaynak ihtiyacının sürdürülebilir bir yapıda olmadığı ve sürekli bütçe açıkları nedeni ile kamu borç yükünün artmasının ülke ekonomisinin gelişmesine engel oluşturduğu görülüyor.

Bu koşullarda ekonominin gelişmesi için iki temel konuda siyasi iradenin çok net bir tutum içerisinde olması gerekiyor.

Bunlardan birincisi yapısal reformlarımız, ikincisi ise mali disiplindir.

2017-2019 dönemi için UBP-DP hükümeti tarafından hazırlanan Orta Vadeli Programda da kamu maliye politikası başlığı altında mali disiplinden taviz verilmeyeceği ve cari transferlerin denetim altına alınacağı net bir biçimde ifade edilmişti.

Ne var ki ülke gündemini yakından takip edenler çok iyi biliyor ki UBP-DP hükümeti yapısal reformlarla ilgili hiçbir ciddi çaba ortaya koymadığı gibi mali disiplin de terk edilmiştir.

Bu siyasi bir iddia olmanın ötesinde, objektif kriterlere ve karşılıklı taahhütlere dayandırılmış olan Türkiye ile imzalanmış Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşmasının uygulama sonuçlarına somut biçimde yansımış bir gerçekliktir.

2016 yılında mali disiplin terk edildiği için bütçe açığına desteğin 80 milyon TL’si Türkiye tarafından KKTC’ye aktarılmamıştır.

Yine 2016 yılı için öngörülen yapısal reformlar gerçekleşmediği için ise reform destekleme ödeneğinin 175 milyon TL’si Türkiye tarafından KKTC’ye kullandırılmamıştır.

Hükümetin yanlış politikaları sonucunda 2016 yılında kamu maliyesinin kaybı 255 milyon TL’dir.

255 milyon TL’lik kayıp nedeniyle döviz krizi ve zamlar karşısında hükümetin eli kolu bağlanmış ve enflasyonu dizginleyecek hiçbir maliye politikası uygulanamamıştır.

Slide1

Bunun neticesinde ise 2017 bütçesi hazırlanırken kullanılan DPÖ tarafından hazırlanmış enflasyon öngörülerinin çok üzerinde bir enflasyon oranına ulaşılmıştır.

2017 bütçesi hazırlanırken 2016’nın ikinci yarısı için yapılan enflasyon öngörüsü % 4,2 idi.

Fiiliyatta ise 2016’nın ikinci yarısında enflasyon oranı % 7,86 oldu.

2017’nin birinci yarısı için öngörülen enflasyon oranı % 2,8 iken henüz altı aylık döneminin dördüncü ayı itibariyle oluşan enflasyon % 6,4’tür.

2016’nın ikinci yarısı ve 2017’nin birincisi yarısı için öngörülen enflasyon oranlarına göre hazırlanmış olan 2017 Mali Yılı Bütçesi, kırmızı alarm vermeye başlamıştır.

2017’nin birinci yarısında kamu personel harcamaları için öngörülen harcamalar beklenmedik şekilde % 3,66 artarken, Mayıs ve Haziran aylarında en az % 1 enflasyon yaşanacağını varsayarsak, 2017’nin ikinci yarısı itibariyle söz konusu beklenmedik artışın %10 seviyelerine yaklaşacağı görülmektedir.

2017 bütçesinde personel harcamaları için öngörülen bütçe yaklaşık olarak 2 milyar 906 milyon TL iken, enflasyon oranındaki beklenmedik artış nedeniyle maaş ödemelerinde neredeyse 200 milyon TL’lik bir ilave yük oluşmuştur.

Bu durumda, hükümetin mali disiplin ve yapısal reformlara ilişkin kötü performansı nedeniyle kamu maliyesinin somut kaybı 450 milyon TL’nin üzerine çıkmaktadır.

slide2.jpg

Türkiye’den 2016’da temin edilemeyen 255 milyon TL, buna bağlı olarak enflasyonla mücadeledeki başarısızlık ve bunun sonucunda kamunun personel harcamalarında oluşan 200 milyon TL’lik ilave yük, toplamda kamu maliyesine 455 milyon TL’lik bir fatura oluşturmaktadır.

Halkımız ve bilhassa da dar gelirli yurttaşlarımızın ise bu kötü performans nedeniyle sadece kalitesiz kamu hizmetlerine mahkûm edilmediği, aynı zamanda 2008’den sonra ilk kez bu denli artan ve %16,29’a ulaşan yıllık enflasyon nedeniyle de alım gücünün oldukça düştüğü ve oluşan pahalılığın altında adeta ezildiği görülmektedir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Oluşan bu tablo, değişim mücadelesinde bir arpa boyu yol kat edemediğimizin somut bir göstergesidir.

Kamu kaynaklarını üleştirmeye dayalı olan geleneksel siyaseti aşamadık, geleceği çalan mevcut yapıya adeta mahkûm olduk ve haliyle geleceği inşa edemeyen bir siyasi yapı içerisinde debelenip durmaktayız.

Yapısal reformlar yoluyla KKTC’nin kamu yönetiminde ve ekonomik yapısında dönüşümü sağlayarak yurttaş odaklı bir kamu yönetimi ve rekabet edebilir bir ekonomik yapı oluşturma hedefi amiyane tabirle başka bahara kalmıştır.

8.Dönem milletvekilleri olarak 9. Dönem milletvekillerine devredeceğimiz mirası, “durumu daha da kötüleşen bir enkaz” olarak nitelendirebiliriz.

Bugün görüşmekte olduğumuz Bayrak Radyo Televizyon Kurumu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ise “durumu daha da kötüleşen enkazı” anlamamıza yardımcı olmak dışında hiçbir anlam ifade etmemektedir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

BRTK 2017 bütçesi, bir önceki yıla oranla %11 artışla 65.320.000 TL olarak Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmuş ve Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki itirazlarımıza rağmen onaylanarak Genel Kurula havale edilmiştir.

Bütçe yapısını incelediğimiz zaman BRTK 2017 bütçesinin %99’unun katı giderlerden oluştuğunu görmekteyiz.

Bütçenin % 87’si personel harcamalarına ayrılmıştır.

% 8’i “Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları” kalemindeki “Enerji Alımları” kalemidir yani elektriktir.

% 4’ü uydu yayını için Türksat’a yapılacak ödemedir.

Geriye kalan % 1 ise sadece 805 bin TL’dir.

BRTK yönetimi, fiiliyatta, 65 milyon TL’lik bütçenin sadece 805 bin TL’sini yönetir pozisyonunda olacaktır.

slide3-e1494187220707.jpg

BRTK yönetimi, mesaisinin neredeyse tamamını, bütçenin % 99’unu oluşturan katı giderlere ilişkin sıkıntıları aşmak üzere hükümetle BRTK personeli arasında mekik dokuyarak geçirecektir.

Bu sıkıntıların başında ise personel maaşlarının zamanında ödenmesi gelecektir.

Şöyle ki; kurumun 2017 bütçesinde bir önceki yıla göre personel harcamalarındaki artış %7,6’dır.

Hâlbuki 2017’nin ilk yarısında maaşlara yansıyan hayat pahalılığı % 7,86 iken, yılın ikinci yarısında maaşlara yansıyacak hayat pahalılığının ise en az % 8,4 olacağı öngörülmektedir.

Bu öngörüye göre, görüşmekte olduğumuz bütçe, % 87’si personel harcamalarına ayrılmış olduğu halde, 2017 yılı içerisinde BRTK personeline yapılacak ödemeler için yeterli olmayacaktır.

En iyimser tahminle, BRTK personelinin 13. maaşlarına ilişkin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalınacağı çok net olarak görülmektedir.

Yılın beşinci ayında, aynı yılın sonunda personel maaşlarının ödenmesi için yeterli olmayacak ve üstelik de % 99’u katı giderlerden oluşan bir kurum bütçesinin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülüyor olması tam bir vahamet örneğidir.

Bu vahamet, az önce sözünü ettiğim “daha da kötüleşen enkazı” yani “KKTC gerçeğini” tüm çıplaklığıyla gözler önüne sermektedir.

Üzülerek ifade etmek isterim ki bu bütçeye onay verecek her bir milletvekilinin bu vahametin müsebbibi pozisyonunda olacağı kuşku götürmez bir gerçekliktir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Sayın Başbakan ve Sayın Maliye Bakanı’nın Genel Kurula bir açıklama yapmaları gerekmektedir.

Uzun yıllardır devam ettirilen mali disiplini kısa günün kârını düşünerek terk ettiniz; ülkeyi büyük bir mali ve ekonomik krizin eşiğine getirdiniz!

2017 yılı içerisinde yapılacak harcamaları karşılayamayacağı aşikâr olan bu bütçeyi yılın beşinci ayında Cumhuriyet Meclisi’ne bu haliyle niye sundunuz?

Yılsonu itibariyle oluşacak açığı kapatmak ve çalışanların maaşlarını gününde ödemek için ne gibi tedbirler almayı düşünüyorsunuz?

Görevde olduğunuz bir yıllık süre zarfında sebep olduğunuz 450 milyon TL’lik kaybın yılın ikinci yarısından itibaren sadece BRTK personelinin maaşlarına ilişkin değil tüm kamu harcamalarımıza ilişkin çok büyük zorluklara yol açacağının farkında mısınız?

Hatalarınızdan dersler çıkarıp bozduğunuz mali disiplin ve geçiştirdiğiniz yapısal reformlar nedeniyle halktan özür dileyerek en azından bugünden itibaren erken seçime kadar yaşanacak sürede bu iki temel konuda çok daha dikkatli davranacak mısınız? Yoksa inatla ve ısrarla bu vahim tabloyu daha da kötüleştirmeye devam mı edeceksiniz?

Günübirlik politikalarla idame ettirmeye çalıştığınız bu sistem Kıbrıslı Türklere yar değil; miadını doldurdu.

Halkımız, gerçekçi bütçelerle yönetilecek nitelikli bir BRTK ile kamu yayıncılığının devamını ve BRTK’nın varoluş mücadelemize katkısını sürdürmesini sağlamak üzere gereğini yapacaktır.

Teşekkür eder, saygılar sunarım.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s